WERSJA BETA

Darmowe fora PHPBB3

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Wystarczą 3 proste kroki aby w pełni cieszyć się własnym DARMOWYM forum!

STWÓRZ

 • wymyśl adres forum
 • podaj nazwę oraz krótki opis
 • wybierz kategorię

DOSTOSUJ

 • do wyboru masz aż 20 szablonów!
 • wgraj własne logo
 • utwórz kategorie i działy

BAW SIĘ!

 • zachęć znajomych do pisania
 • stwórz własną społeczność
 • zarabiaj na reklamach!

Darmowe fora z kategorii Ogłoszenia

Liczba forów w kategorii Ogłoszenia: 21

Statystyki

 • LICZBA FORÓW 0002284
 • LICZBA POSTÓW0146396
 • LICZBA UŻYTKOWNIKÓW0006645

POLECAMY

NAJNOWSZE FORA

TOP 10

Poprawny XHTML! Poprawny CSS!

statystyki stron www